Automatyka bramowa

brama

Na coraz większej ilości prywatnych posesji pojawiają się bramy automatyczne. Są montowane przez profesjonalnych monterów, jak i można zdecydować się na montaż samodzielny. Producenci coraz częściej oferują gotowe komplety z dołączoną instrukcją, dzięki czemu można szybko zamontować bramę.

Informacje ogólne o napędach bram

Wszystkie napędy do bram wjazdowych ułatwiają i usprawniają wjazd na teren konkretnej posesji. Ich wygodę można docenić szczególnie wtedy, kiedy pogoda jest niesprzyjająca. Wtedy też możemy bezpiecznie otworzyć bramę, bez wychodzenia z samochodu. Ważne jest to, że urządzenia umożliwiające automatyczne otwieranie bramy można zamontować zarówno w bramach nowych, jak i w tych, które już stoją na terenie danej posesji. Zestawy przeznaczone do automatycznego sterowania bramą zapewniają użytkownikom bezpieczeństwo. Są one bowiem wyposażone w sprzęgła bezpieczeństwa, unieruchamiające bramę w przypadku napotkania przez skrzydło oporu. Ruch bramy może być sygnalizowany migającym światłem lampy ostrzegawczej, jak i dźwiękiem. Dzięki temu właściciele obiektu orientują się, kiedy ktoś pojawia się w zasięgu bramy. Jako, że urządzenia sterujące pozwalają otwierać i zamykać bramę w różny sposób to ich odpowiednie ustawienie umożliwia: ponowne otwieranie w fazie zamykania, częściowe lub całkowite zatrzymanie. Częściowe zatrzymanie polega na zatrzymaniu poruszającej się bramy, z następującym przełączeniem na zamykanie automatyczne. Natomiast, całkowite zatrzymanie wynika z zatrzymania bramy z następnym wyłączeniem ewentualnego cyklu automatycznego zamknięcia. W celu ponownego uruchomienia bramy należy nacisnąć przycisk lub posłużyć się pilotem.

W skład urządzeń wliczających się do automatycznego otwierania bramy wliczają się: siłowniki, sterownik z odbiorem radiowym, antena, pilot, lampa ostrzegawcza, wyłącznik na klucz, fotokomórki oraz zderzaki. Automatyczne sterowanie można zastosować w tradycyjnych bramach wahadłowych, w bramach garażowych oraz w bramach przesuwnych. W wahadłowych bramach dwuskrzydłowych lub jednoskrzydłowych do otwierania i zamykania skrzydeł stosuje się hydrauliczne i elektromechaniczne siłowniki. W ramach przesuwnych występuje siłownik nazywany motoreduktorem. Oba te urządzenia otwierają bramę w inny sposób. Otóż, napędy do bram z siłownikami pierwszego typu wprawiają w ruch skrzydła bramy za pomocą ramion, przesuwnych lub przegubowych. Natomiast, motoreduktory napędzają przekładnię zębatą z płaską szyną zębatą biegnącą wzdłuż całej bramy.

Informacje związane z zakupem

Jako, że na rynku można znaleźć wiele zestawów automatyki bram, przed dokonaniem zakupu i późniejszym montażem należy sprawdzić parę kwestii. Po pierwsze, należy upewnić się, czy konstrukcja bramy jest wystarczająco sztywna. Poza tym, warto też zobaczyć, czy brama lekko obraca się w zawiasach lub przesuwa na prowadnicach. Skrzydła bramy powinny bowiem poruszać się bez tarcia i zacięć w całym zakresie obrotu lub przesuwu. Kolejną ważną kwestią jest sprawdzenie przybliżonego ciężaru skrzydła bramy. Taka informacja będzie dostępna u producenta bramy.

Sprawdzenie stabilności i stanu ogranicznika zamknięcia jest też bardzo istotne. Nie powinien on być obluzowany, czy też słabo przytwierdzony do podłoża, ze względu na to, że nacisk siłownika może go wyrwać.

Producenci przed zakupem odpowiednich akcesoriów wliczających się do grupy napędy do bram zalecają narysować bramę wraz ze słupkami, nanosząc na nią kilka wymiarów. Wtedy nie będzie ryzyka, że po dokonanym zakupie konieczne jest przerabianie elementów bramy. Na rysunku warto podać szerokość słupków oraz szerokość skrzydła. Następnie, należy zmierzyć odległość w rzucie poziomym pomiędzy osią zawiasów skrzydła, a płaszczyzną wewnętrzną słupka.

Warto pamiętać o tym, że sam zestaw do samoczynnego sterowania ruchem bramy posiada wszystkie niezbędne do montażu elementy. Znajduje się w nim dokładna informacja techniczna, instrukcja, a także sposoby ustawień elementów elektronicznych. Poza tym, można znaleźć rysunki i schematy podłączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Można więc zamontować bramę samemu, aczkolwiek podłączenie urządzenia do puszki przyłączeniowej dobrze będzie powierzyć elektrykowi z uprawnieniami.
Przed montażem trzeba również pamiętać o doprowadzeniu w pobliże bramy przewodów zasilających. Puszkę podłączeniową należy umiejscowić zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Jeżeli będzie się pamiętać o tych wszystkich szczegółach, to nie ma ryzyka, że brama zostanie źle zamontowana. Trzeba więc poznać podstawy związane z automatyką bram oraz uświadomić sobie, co jest istotne do zrobienia jeszcze przed ścisłym montażem bramy. To wszystko sprawi, że rzeczywiście co do sposobu montażu nie będzie najmniejszych zastrzeżeń. Można będzie za to cieszyć się funkcjonalną, nowoczesną bramą wjazdową do domu. Automatyka bramowa jest dziedziną rozwijającą się, co oznacza, że można stać się właścicielem innowacyjnej konstrukcji przydomowej.