Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe – do czego służą?

ppoż

Ochrona przeciwpożarowa to jeden z ważniejszych elementów budynku. Zwłaszcza jeśli jest to budynek użyteczności publicznej, z którego codziennie korzysta niezliczona liczba osób. Na zarządcy budynku spoczywa wówczas obowiązek zapewnienia jak najskuteczniejszego systemu ochrony przed pożarem. Jednym z takich systemów jest bierna ochrona przeciwpożarowa. Na czym polega? Jak wprowadzić ją w budynku? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej!

Co to jest bierna ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona przeciwpożarowa jest ważnym czynnikiem w budowie konstrukcji, ponieważ chroni ludzi i mienie wewnątrz budynku przed ogniem. Zapewnia ludziom bezpieczeństwo, chroniąc ich przed ekstremalnym ciepłem, dymem i toksycznymi gazami. Ochronę przeciwpożarową zapewnia kilka różnych metod, w tym tryskacze, instalacje wodne lub stosowanie materiałów ognioodpornych. Metody te są stosowane w celu zapewnienia warstwy ochronnej w budynku, która zapobiega rozprzestrzenianiu się pożarów w całym budynku. Ochrona przeciwpożarowa to kluczowy element każdego budynku, od projektu po budowę. Ogień może rozprzestrzeniać się bardzo szybko, powodując uszkodzenia konstrukcji budynku, a czasem nawet zabijając osoby znajdujące się wewnątrz.

Podczas instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku bardzo ważne jest rozpoznanie krytycznych punktów budowli, w których ogień może wyrządzić największe szkody. Stosuje się dwa rodzaje ochrony przeciwpożarowej: bierną i aktywną. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe co to jest? Termin ten oznacza gamę środków stosowanych w celu ograniczenia lub zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia. Są to zazwyczaj elementy wbudowane w konstrukcję budynku i nie wymagają aktywacji. Aktywne zabezpieczenia pożarowe to środki, których głównym celem jest wczesne wykrywanie pożaru. Uruchamiane są poprzez zmianę temperatury lub wykrycie dymu w pomieszczeniu.

Jakie są różne typy pasywnych systemów ochrony przeciwpożarowej?

Istnieją różne rodzaje systemów biernej ochrony przeciwpożarowej, które można zastosować w zależności od rodzaju konstrukcji i materiałów użytych do budowy. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe to ważna koncepcja w projektowaniu i budowie budynków. Głównym celem pasywnej ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia za pomocą środków konstrukcyjnych, takich jak oddzielanie sektorów, wydzielenie dróg ewakuacyjnych lub stosowanie materiałów ogniochronnych, które są odporne na ciepło i zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.

Najbardziej efektywne jest zastosowanie wszystkich metod biernej ochrony przeciwpożarowej jednocześnie. W sytuacji wystąpienia pożaru powinna być zapewniona nośność konstrukcji. Odpowiada za to zastosowanie odpowiednich materiałów ogniochronnych, które spowalniają destrukcyjne działanie ognia. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na montaż drzwi i okien przeciwpożarowych, zabezpieczenie ścian, podłóg i sufitów, a także przewodów kablowych i kanałów wentylacyjnych. Do budowy budynku powinno unikać się wykorzystania materiałów, które są wrażliwe na działanie wysokich temperatur i łatwopalne. W celu spowolnienia rozprzestrzeniania się ognia wydziela się również sektory budynku, które podczas wybuchu pożaru są zamykane, co ogranicza dopływ tlenu.

Jak wyznaczyć drogę ewakuacyjną w budynku?

Podczas projektowania budynku należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Jeśli wybuchnie pożar, pierwszą rzeczą, jaką zwykle robią ludzie, jest ucieczka. Jednak czasami nie są w stanie tego zrobić, ponieważ nie ma wyznaczonej drogi ewakuacyjnej. Aby zapobiec takim sytuacjom, ważne jest, aby projektanci budynków zaprojektowali drogę ewakuacyjną dla każdego sektora budynku. Zaprojektowanie budynku z łatwo dostępnymi i bezpiecznymi drogami ewakuacyjnymi zapewni, że ludzie będą mogli bezpiecznie ewakuować się w sytuacjach awaryjnych. Pomaga również w zapobieganiu uwięzieniu ludzi i niemożności opuszczenia budynku.

Pożary mogą spowodować poważne szkody w budynkach i znajdujących się w nich ludziach. Mogą również szybko się rozprzestrzeniać i stać się zabójcze dla mieszkańców. Dlatego ważne jest, aby mieć jakiś plan ucieczki na wypadek wybuchu pożaru. Zaprojektowanie drogi ewakuacyjnej w budynku może być trudne, ponieważ wymaga upewnienia się, że ścieżka jest wolna od przeszkód i że na każdym piętrze jest wystarczająca liczba wyjść. Droga ewakuacyjna powinna być zaprojektowana tak, aby prowadziła na zewnątrz budynku. Projektując drogę ewakuacyjną, należy wziąć pod uwagę, ile czasu zajmie ludziom ewakuacja z miejsca, w którym się znajdują do bezpiecznej strefy.

Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ należy przewidzieć bardzo dużą liczbę przypadków, od których zależy życie ludzi. Droga ewakuacyjna w budynku powinna być wyznaczona przez straż pożarną lub inżyniera. Jest to jeden z najważniejszych środków bezpieczeństwa, dlatego ważne, aby był wprowadzony przez specjalistów.

Jak często powinien być przeprowadzony przegląd systemów przeciwpożarowych?

Aktywne i bierne zabezpieczenia ppoż. są jedną z najważniejszych części systemu bezpieczeństwa budynku. Odpowiadają za bezpieczeństwo budynku i ochronę przed pożarami. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać te systemy, aby upewnić się, że działają prawidłowo i że nie są uszkodzone. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynku systemy przeciwpożarowe powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Natomiast należy również zwrócić uwagę, czy producent danego urządzenia nie zaleca częstszych przeglądów. Jest to bardzo ważne zadanie, które spoczywa na zarządcy budynku.