Budowa domu – od czego zacząć?

dom

Aby móc wybudować dom, należy być w posiadaniu stosownej działki. Owa działka powinna mieć oznaczenie z przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo- usługowej. Jeżeli działka będzie rolnicza, będzie ona tańsza, ale następnie istnieje konieczność jej przekształcenia. To nie zawsze jest możliwe. Przed podjęciem prac budowlanych, należy dopełnić kilku istotnych, niezbędnych formalności. Przede wszystkim należy dokonać analizy planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozwolenie na budowę

W niektórych sytuacjach może to być decyzja o warunkach zabudowy wydana przez właściwy urząd. To ma kluczowe znaczenie w kontekście przy wyborze projektu budowlanego, który musi swoimi warunkami być dostosowany do owych dokumentów. Następnie należy przejść właśnie do etapu wyboru stosownego projektu. Można go zamówić lub też kupić. Zakup gotowego projektu to mniejsze koszty, ale brak możliwości zrealizowania swoich indywidualnych oczekiwań. Wykonanie projektu zgodnie ze swoimi marzeniami to droższa opcja, ale również często wybierana. W następnym kroku należy w stosownym urzędzie zgłosić fakt rozpoczęcia prac budowlanych. Nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, co znacząco ułatwia cały proces. Po tym etapie można przejść do prac przygotowawczych. Do tego etapu można zaliczyć:

– geodezyjne wytyczenie budynku na określonej działce – musi ono być wpisane w dzienniku budowy

– wykonanie niezbędnej niwelacji terenu budowy domu

– wstępne zagospodarowanie działki budowlanej. W tym względzie chodzi o budynki pomocnicze, składy materiałów, itp

– wykonanie przyłącza elektrycznego. Zasadniczo doprowadzenie energii elektrycznej jest konieczne, aby móc wykonać poszczególne prace budowlane

– zamontowanie tablicy informacyjnej

Żadnego z etapów budowy domu nie wolno zaniedbać. Powstałe zaniedbania, niedociągnięcia mogą skutkować trudnościami na dalszych etapach. Jeżeli nie dopełnimy pewnych formalności przed rozpoczęciem budowy domu, to może to również skutkować tym, że owa budowa będzie nosić znamiona samowoli budowlanej. Przykładem może być brak zgłoszenia faktu rozpoczęcia owej budowy. To z kolei jest powód do tego, że dostaniemy nakaz wstrzymania prac budowlanych lub też nakaz rozbiórki budynku. Zadbanie o wszelkie formalności pozwala przejść do właściwych prac budowlanych. Należy także zaznaczyć, że po zakończeniu powyższych, na inwestorze ciążą pewne obowiązki. Aby budynek został zakwalifikowany do użytku, muszą być spełnione określone warunki. Tych też należy mieć świadomość.

Źródło: espiroproperty.pl