Charakterystyka pomp ciepła typu woda-woda

pompa

Pompa ciepła to specjalne urządzenie, którego głównym zadaniem jest ogrzewanie budynków. Zasilana jest za pomocą energii elektrycznej, ale charakteryzuje się znacznie mniejszym poborem prądu niż kocioł zasilany gazem czy olejem. Pompa ciepła działa na zasadzie przemian termodynamicznych, które zachodzą w momencie przepompowania wody ze źródła do ośrodka docelowego.

Jak działa pompa ciepła typu woda-woda?

Pompa ciepła to urządzenie elektryczne, które pozwala na zwiększenie ilości pobieranej energii od dwóch do nawet pięciu razy. W praktyce więc za każdy pobrany 1 kWh energii można uzyskać z jej udziałem od 2 do nawet 5 kWh energii grzewczej. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania. Pompa ciepła typu woda-woda pobiera wodę ze zbiornika wodnego lub ze studni głębinowej. Woda ta ma inną temperaturę wyjściową od wody, która krąży w jej instalacji. Temperatura wody gruntowej nawet w trakcie trwania zimy charakteryzuje się bowiem dość dużą wysokością. Może bowiem dochodzić do nawet 8-10 stopni Celsjusza powyżej zera. Taka woda stanowi więc dość efektywne dolne źródło dla pompy ciepła. Dystrybucją takich pomp zajmują się wyspecjalizowane firm, np. wrocławski Centrowent.

Studnie głębinowe

Aby pompa ciepła typu woda-woda działa poprawnie, konieczne jest posiadanie przez nią dwóch studni głębinowych, znajdujących się w odległości ok. 2 m od siebie. Pierwszą z nich jest tzw. studnia czerpna, czyli ta, z której pompa pobierać będzie wodę gruntową, druga z kolei, nazywana studnią zrzutową, służyć będzie do oddania wody, z której pompa pobrała już potrzebne jej ciepło. Osoby, które posiadają na swojej działce staw lub inny zbiornik wodny, nie mają konieczności wiercenia dodatkowych studni. Takie zbiorniki mogą bowiem z powiedzeniem zostać wykorzystane do pracy pompy ciepła.

Woda pochodząca ze stawu

W zimie temperatura w stawie lub innym zbiorniku wodnym, z reguły nie jest niższa niż około 8 stopni Celsjusza. Właśnie z tego powodu, pompy ciepła typu woda-woda są wydajne i pozwalają na uzyskanie dobrych rezultatów ogrzewania. Warto jednak wspomnieć, że pompy wykorzystujące w procesie ogrzewania wodę pochodzącą ze stawu, muszą być koniecznie wyposażone w dodatkową filtrację. Układy filtrujące muszą bowiem oczyścić wodę pobraną ze źródła, tak aby działanie urządzenia było jak najwydajniejsze. Pompa typu woda-woda, aby działała prawidłowo, powinna mieć także zapewniony dostęp do odpowiednich ilości wody, która musi posiadać przy tym odpowiednią jakość oraz temperaturę. Z tego właśnie powodu, przed przystąpieniem do jej instalacji, konieczne jest wykonanie szczegółowej analizy tych elementów.