Co to jest adaptacja projektu domu?

dom

Zakup projektu domu to jedynie mała część formalności, jakie czekają nas przed uzyskaniem pozwolenia bądź zgłoszeniem zamiaru budowy. Każdy projekt wymaga bowiem adaptacji, czyli dostosowania go do konkretnej działki i indywidualnych wymagań inwestora. Czym jest adaptacja, jak przebiega oraz jakie zmiany można wprowadzić w dokumentacji architektonicznej?

Adaptacja projektu domu – co to takiego?

Adaptacja projektu to czynność, która pozwala na realizację wybranego domu na Twojej działce. Musi być ona przeprowadzana przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. W trakcie adaptacji projektant kontroluje parametry terenu – jego ukształtowanie, położenie względem stron świata, dojazd do posesji, nośność gruntu czy głębokość przemarzania. Musi on mieć na uwadze również przepisy lokalne (MPZP lub WZ) oraz zapisy prawa budowlanego. Na ich podstawie nanosi niezbędne zmiany, jak również ewentualne modyfikacje wskazane przez inwestora. Koszt adaptacji zaczyna się od około 800 złotych i zależy od liczby oraz rodzaju modyfikacji. Najwięcej zapłacimy, jeżeli zdecydujemy się na zmiany istotne, które wymagają ingerencji w gabaryty lub konstrukcję obiektu. Bez względu na ich rodzaj, czas oczekiwania na naniesienie modyfikacji zazwyczaj wynosi kilka tygodni.

Jakie zmiany obejmuje adaptacja projektu domu?

Adaptacja projektów domów można podzielić na część obowiązkową i nieobowiązkową. Podczas niej osoba adaptująca przejmuje funkcje projektanta budynku. Pierwsza, obligatoryjna część adaptacji obejmuje dostosowanie projektu gotowego do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy, a także do stref obciążeń konstrukcyjnych. W trakcie prac specjalista przygotowuje projekt zagospodarowania działki na mapie geodezyjnej oraz uzyskuje niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty. Opracowuje także informację BiOZ, czyli Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia. Druga, nieobowiązkowa część adaptacji to zmiany wprowadzane na życzenie inwestora. Mają one na celu dopasowanie gotowego projektu do indywidualnych potrzeb i wymagań przyszłych mieszkańców. Mogą one dotyczyć np. podpiwniczenia, likwidacji lub dodania okien – włącznie ze zmianą ich wymiarów, przesunięcia ścianek działowych, zaadaptowania poddasza czy zmodyfikowania funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń. Dopuszczalne zmiany są określane przez pracownię przygotowującą projekty domów, a ich zakres możemy poznać, sięgając do załączonej dokumentacji.

Jak dokonuje się adaptacji projektu domu?

W celu wykonania adaptacji projektu domu, powinniśmy wybrać osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Warto nawiązać współpracę ze specjalistą, mającym swe biuro w okolicy, który najlepiej orientuje się w lokalnych przepisach. Wszelkich uzgodnień z nim możemy dokonać podczas osobistego spotkania bądź zdalnie. Na podstawie naszych wytycznych oraz zapisów MPZP lub WZ, projektant dokona niezbędnych zmian w dokumentacji. Poprawki muszą być naniesione na gotowym projekcie domu trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym. W razie potrzeby dopuszczalne jest także wykonanie aneksu z rysunkami zamiennymi.

Kupując projekt domu, zawsze musimy mieć na uwadze konieczność jego adaptacji. Brak naniesienia obowiązkowych uzupełnień może skutkować odmową wydania pozwolenia na budowę oraz wydłużyć czas trwania formalności. Z tego względu już na etapie wyboru projektu nawiążmy współpracę ze specjalistą, który naniesie niezbędne modyfikacje oraz przeprowadzi nas przez proces uzyskiwania pozwolenia.

Zdjęcie: Projekt C381 – Ceniony z kolekcji Muratora, inż. Witold Korus

Artykuł sponsorowany: Projekt domu z oferty MURATORA – projekty.muratordom.pl