Czym jest marketing internetowy?

Marketing internetowy

Obecnie w dobie Internetu coraz więcej firm decyduje się rozszerzyć swoje działania za pośrednictwem sieci. Część biznesów przenosi całą swoją działalność do wirtualnego świata, inni natomiast koncentrują się na wykorzystaniu Internetu w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Odbywa się to poprzez wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji online. Dzieje się tak, gdyż społeczeństwo coraz chętniej korzysta z zasobów internetowych, co tym samym zwiększa dostępność do potencjalnych klientów.

Na czym polega marketing internetowy?

Marketing internetowy jest to jedna z gałęzi tradycyjnego marketingu i polega na działaniach i strategiach, które mają na celu sprzedaż produktów i usług, jak również budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Jest formą dotarcia do klientów, którą można zmierzyć, a także nadzorować jej efekty. Najbardziej skuteczne działania marketingu online polegają na wykorzystywaniu social media, tworzeniu biznesowych stron internetowych oraz blogów, generowaniu ruchu na danych witrynach internetowych, a także tworzeniu programów partnerskich. E-marketing jest bardziej przystępny cenowo od tradycyjnego, co jeszcze bardziej zachęca firmy do jego wykorzystania.

Rodzaje marketingu internetowego

Nawiązując do rodzajów marketingu online wyróżnia się obszary, w których realizowane są wszelakie działania marketingowe wraz z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. Jednym z najważniejszych przykładów w kontekście rodzajów marketingu jest content marketing. Polega on na tworzeniu atrakcyjnych i wartościowych treści, których zadaniem jest pozyskanie określonej grupy odbiorców. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod promocji, jakie są dostępne w sieci. Celem content marketingu jest przede wszystkim pozyskanie nowych klientów, utrzymanie lojalności wobec już istniejących oraz poprawa świadomości marki w otoczeniu. Kolejnym ważnym rodzajem e-marktringu jest marketing wirusowy. Polega on na rozpowszechnianiu treści przez samych użytkowników. Internauci często przekazują sobie zabawne i ciekawe materiały, dlatego ważne jest, aby dana reklama przyciągała uwagę i została przesłana innym odbiorcom. Ten rodzaj marketingu nie należy do najłatwiejszych, ale właściwie zrealizowany zapewnia ogromny sukces.

Zalety i wady marketingu online

Niewątpliwie do zalet marketingu online można zaliczyć ogromną ilość kanałów dotarcia do potencjalnych klientów i możliwości kształtowania działań. Atutem jest też duży poziom monitorowania aktywności w sieci, co przyczynia się do optymalizacji budżetu przeznaczonego na reklamę i marketing. Zaletą jest również niższy koszt prowadzenia przedsięwzięć i szybsze skalowanie oraz modyfikowanie działań. Do zalet można zaliczyć również interakcję z klientami i dostęp do informacji, który jest nieograniczony czasowo.

Jednakże marketing internetowy posiada również wady, które są związane z brakiem bezpośredniego dotarcia do osób, które nie mają styczności z Internetem. Wymaga również ciągłej uwagi w śledzeniu nowych trendów online i wdrażaniu nowości, aby być na bieżąco, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.