Czym jest obróbka CNC?

metal

W wielu dziedzinach przemysłu bardzo istotna jest precyzja wykonywania czynności. Przykładem może być obróbka metalu, w której dokładność jest jedną z podstawowych zasad, wykonywania produktów. Dla osiągnięcia doskonałego rezultatu wykorzystuje się technikę CNC.

Pojęcie obróbki CNC

Skrót CNC pochodzi od angielskiego – Computerized Numerical Control, które po polsku oznacza – komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych. Oznacza to, że układ sterowania jest wyposażony w komputer, który programuje się w dowolny sposób. Obróbka CNC określa więc kształtowanie materiałów za pomocą urządzeń z wbudowanym komputerem. W tym procesie najczęściej korzysta się z frezarek, tokarek i elektrodrążarek. Dzięki skomputeryzowanemu systemowi można w krótkim czasie wykonać precyzyjnie określone kształty.

Mechanizm CNC bazuje na programach i sterownikach komputerowych, których parametry mogą zostać zmodyfikowane przez użytkownika. Zmiana właściwości maszyny odbywa się na graficznym interfejsie, który pokazuje przebieg procesu obróbki materiału.

Geneza powstania automatycznych obrabiarek

Pierwsze urządzenia wykorzystywane do obróbki wykonywały tylko określoną sekwencję ruchów, która nie podlegała modyfikacjom. W latach 50. XX wieku pojawiły się maszyny NC, które programowano za pomocą kart i taśm. Pomysłodawcą urządzeń z systemem CNC był John Parsons z US Air Force, który w 1952 roku wzbogacił znany system NC o komputer, używany do edycji i kompensacji danych. Lata 80. były czasem kolejnego rozwoju obrabiarek, w których zaczęto stosować mikrokomputery. Mechanizmy CNC zrewolucjonizowały pracę w wytwórstwie. Dzięki nowym urządzeniom zaczęto wykonywać doskonalsze produkty. Za sprawą spadku cen sprzętu IT w ostatnich latach, zaczęto używać skomputeryzowanych technik nawet w mikro firmach i przy produkcji drukarek 3D.

Sterowanie skomputeryzowanych obrabiarek

Wyróżnia się trzy rodzaje sterowania: punktowe, odcinkowe i ciągłe (kształtowe). Pierwsze z nich polega na umieszczeniu narzędzia w określonym miejscu względem materiału. Przy sterowaniu odcinkowym narzędzie przemieszcza się po równoległych do osi współrzędnych torach. W trzecim przypadku występuje dowolny zakres ruchów narzędzia. Można wyróżnić sterowanie 2D, 2 i ½ D oraz 3D.

Obecnie obrabiarki CNC są wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu. Przy ich użyciu firmy produkują np. wszelkiego rodzaju metalowe, mosiężne, albo aluminiowe części jak gwinty, śruby czy złączki. Precyzyjna obróbka metali jest więc kluczem do tworzenia produktów, które usatysfakcjonują najbardziej wymagającego klienta. Dostępne metalowe komponenty muszą być idealnie obrobione, by można je było wykorzystać w procesach produkcyjnych innych osprzętów.