Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy – kiedy robić pomiar, o czym należy pamiętać?

praca

Niektórzy przedsiębiorcy zapominają, że pomiar czynników szkodliwych to prawnie regulowany obowiązek właściciela zakładu pracy. Zobacz, kiedy zrobić pomiar zapylenia powietrza i innych szkodliwych dla zdrowia czynników.

Nieliczni przedsiębiorcy wciąż twierdzą, że regularny pomiar szkodliwych czynników występujących w zakładzie pracy to zbędna fanaberia. Zazwyczaj poglądy te głoszą osoby, które pamiętają czasy, gdzie mało kto zwracał uwagę na jakiekolwiek zasady BHP. Jednak w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie osób pracujących, z biegiem czasu przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy uległy zaostrzeniu, pracownicy z roku na rok zyskiwali coraz to nowsze prawa, a regularny pomiar czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy przestano traktować jako przykry obowiązek.

Dlaczego należy chronić zdrowie pracowników?

Ochrona zdrowia pracowników to nie tylko kwestia moralna, lecz określony w przepisach prawa obowiązek pracodawcy. Każda przedsiębiorca zatrudniający jakiekolwiek osoby niezaprzeczalnie zobowiązany jest to ochrony ich zdrowia i życia. Właśnie dlatego wszyscy właściciele firm powinni zapewnić swoim podwładnym zgodne z zasadami BHP warunki do pracy.

Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy – rodzaje

Wszyscy powinni zdawać sobie sprawę, że czynniki szkodliwe to nie tylko niebezpieczne dla zdrowia gazy, lecz również natężenie hałasu, natężenie oświetlenia elektrycznego, mikroklimat panujący na danym stanowisku pracy, a nawet powietrze, w którym mogą znajdować się substancje organiczne i nieorganiczne, włókna respirabilne, a także metale. W celu prawidłowego przeprowadzenia pomiaru należy powołać do tego zewnętrza firmę, która prowadzi zgodny z przepisami prawa audyt czynników szkodliwych. Pozwoli to określić poziom ich natężenia i równie istotny zakres oddziaływania.

Kiedy należy zrobić pomiar czynników szkodliwych?

Niektórzy początkowo uważają, że pomiar szkodliwych czynników wykonuje się tylko na początku, czyli po otworzeniu zakładu pracy. Jednak to nie wystarczy. Dla pełnego zachowania bezpieczeństwa pracowników i wszystkich innych osób przebywających w danym zakładzie pracy pomiar należy robić częściej. Mówi się, że pomiar zapylenia powietrza, natężenia hałasu i innych czynników, w zależności od danej sytuacji, należy zrobić po wymianie maszyn, urządzeń, instalacji i innych systemów znajdujących się na terenie zakładu pracy. Niezwłoczne zlecenie pomiarów jest konieczne także wtedy, kiedy pracownicy z niepokojem stwierdzą, iż na terenie zakładu może znajdować się potencjalne źródło emisji niebezpiecznych dla zdrowia i życia czynników.

Ale to nie wszystko, audyty warto wykonywać nie tylko od święta, lecz regularnie – w zależności od czynników, z którymi mamy do czynienia. Z reguły dwa razy do roku przeprowadza się audyt czynników rakotwórczych. Co dwanaście miesięcy warto kontrolować zakład, w którym pracownicy narażeni są na wysokie natężenie dźwięku, drgania mechaniczne i promieniowanie. Najrzadziej, czyli co dwa lata, warto zdecydować się na pomiar zapylenia powietrza, czynników chemicznych i mikroklimatu.