Doradztwo bhp

bhp

Szkolenia bhp dzielą się na szkolenia wstępne i okresowe. Wstępne, jak łatwo się domyślić dotyczą pracowników nowych, obejmujących dane stanowisko pracy po raz pierwszy. Szkolenia okresowe natomiast, dotyczą systematycznego sprawdzania wiedzy na temat bhp oraz jej uzupełniania, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Wstępne szkolenia bhp realizowane poprzez kursy bhp organizuje się jeszcze zanim pracownik przystąpi do pracy. Zadaniem szkolenia jest wyposażenie pracownika w narzędzia w postaci wiedzy i umiejętności, które pozwolą mu na bezpieczne i efektywne wykonywanie swojej pracy. Nowy pracownik poznaje przepisy i zasady bezpieczeństwa oraz zagrożenia, które występują już na danym i konkretnym stanowisku pracy.

Wstępne szkolenia bhp obejmują ogólny instruktaż właściwy dla danego pracodawcy oraz instruktaż stanowiskowy. Pracownik poznaje przepisy bhp zawarte w kodeksie pracy, poznaje regulamin obowiązujący pracowników w danej firmie oraz poznaje podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Taki instruktaż muszą przejść wszyscy nowi pracownicy, ale i praktykanci czy uczniowie szkół. Zasadą jest, że żaden nowy pracownik nie może tak naprawdę przystąpić do swoich obowiązków nawet w najwęższym zakresie, jeżeli nie przejdzie szkolenia bhp.

Instruktaż stanowiskowy powinien zawierać:

1. Rozmowę wstępną instruktora  bhp z pracownikiem

2. Pokaz i omówienie każdej czynności, jaką będzie  wykonywać pracownik na swoim stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy

3. Próbne wykonanie czynności przez nowego pracownika pod okiem instruktora

4. Samodzielną pracę pracownika pod nadzorem instruktora bhp

Szkolenie bhp może przeprowadzić każdy pracownik danej firmy, nawet sam pracodawca pod warunkiem, że posiada określone uprawnienia. W przypadku małych średnich firm najczęstsza praktyką jest skorzystanie z zewnętrznych instruktorów, których najczęściej można znaleźć pod hasłem doradztwo bhp. Oczywiście instruktor zatrudniony do prowadzenia szkoleń musi mieć konkretne uprawnienia, wystarczające i obejmujące specyfikę danej pracy. W większych firmach, nawet jeżeli nie wymagają one budowania całych działów bhp, deleguje się jednego pracownika do zrobienia wszelkich wymaganych uprawnień w tym kierunku.