Jak należy czytać księgę wieczystą?

księga

Księga wieczysta to publiczny rejestr nieruchomości, w którym zawarte są wszystkie informacje na temat jej stanu prawnego. Jest to dokument jawny, a więc każda osoba zainteresowana kupnem mieszkania, domu lub działki, ma możliwość jego sprawdzenia i upewnienia się, że transakcja będzie bezpieczna.

W jaki sposób odnaleźć księgę wieczystą?

By odnaleźć księgę danej nieruchomości, możemy złożyć wniosek o wgląd do ksiąg do Sądu Rejonowego lub Starostwa Powiatowego. Zajmie nam to jednak trochę czasu. Stracimy go znacznie mniej, gdy skorzystamy ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub dostępnych w sieci przeglądarek ksiąg wieczystych. Jeżeli nie znamy numeru księgi, ustalimy go na podstawie numeru ewidencyjnego działki lub adresu nieruchomości. Więcej informacji na ten temat możemy znaleźć na stronie Ksiegi-wieczyste.org.

Zawartość księgi wieczystej

Każda księga wieczysta składa się z kilku działów, które odnoszą się do różnego rodzaju informacji. W pierwszym dziale, zatytułowanym „Oznaczenie nieruchomości”, znajdziemy podstawowe dane ewidencyjne, takie jak: lokalizacja nieruchomości, jej adres, przeznaczenie. Dział ten zawiera również wyszczególnienie budynków wchodzących w skład nieruchomości, a także wszelkie prawa do części wspólnych.

Dział drugi, a więc „Własność”, zawiera informacje na temat właścicieli prawnych nieruchomości: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL i wyszczególnienie udziałów.

W trzecim dziale księgi wieczystej znajdziemy informacje na temat obciążeń nieruchomości prawami osób trzecich, roszczeń lub ograniczeń. To tutaj ujęte będą wszelkiego rodzaju służebności na rzecz innych osób, prawo dzierżawy czy dożywocia.

Czwarty dział księgi wieczystej informuje nas o obciążeniach hipotecznych nieruchomości. Z niego dowiemy się z kolei, jaką hipoteką mieszkanie czy działka są obciążone, w jakiej jest ona kwocie i walucie. Nim podpiszemy umowę zakupu nieruchomości, obciążenia hipoteczne powinny zostać z księgi wykreślone! Dzięki temu nie przyjdzie nam w przyszłości spłacać nie naszych długów.

W każdej księdze wieczystej znajdziemy również wzmianki. Informują nas one, że do sądu rejonowego, który prowadzi daną księgę, złożony został wniosek o dokonanie nowego wpisu. Jeśli nie wiemy, czego ten wpis dotyczy, dla bezpieczeństwa powinniśmy wstrzymać się z podpisaniem umowy.

Foto: Fotolia