Obciążenia w budownictwie szkieletowym

dom

Budownictwo szkieletowe charakteryzuje się tym, że uzyskane dzięki niemu konstrukcje są lżejsze, niż te z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów. Nie zmienia to jednak faktu, że ściany, dach, podłogi, a nawet i meble generują ogromne obciążenie, które musi być przenoszone na belki konstrukcyjne i fundamenty.

Siły działające na budynki

W przypadku konstrukcji siłę można zdefiniować jako dowolny czynnik, który powoduje naprężenie lub kompresję w nieruchomym obiekcie. Konstrukcja budynku musi obsługiwać obciążenia statyczne i dynamiczne.

Obciążenie statyczne to np. ciężar: 

 • belek,
 • cementu,
 • szkła,
 • podłóg,
 • dachu.

Obciążenia dynamiczne generowane są np. przez: 

 • meble,
 • ludzi,
 • komputery,
 • stoły,
 • działania sił natury,
 • przejeżdżające samochody.

Obciążenia dynamiczne są ważniejsze niż obciążenia statyczne. W budownictwie szkieletowym projektując dom należy uwzględnić nie tylko obciążenie statyczne, ale trzeba wziąć pod uwagę także to, że będzie on narażony na działanie wiatru lub ruchów tektonicznych (obciążenie dynamiczne). Wszystkie te siły muszą być brane pod uwagę przy planowaniu. Jeśli projektant ich nie określi, istnieje duże ryzyko kruszenia, odkształcenia, deformacji lub zapadnięcia się budynku.

Więcej informacji dotyczących tego, jakie cechy ma budownictwo szkieletowe, można znaleźć na stronie https://www.siniat.pl/pl-pl/blog/strefa-eksperta/budownictwo-szkieletowe-opinie-i-fakty.

Budownictwo szkieletowe a rozkład obciążenia

W budownictwie szkieletowym fundamenty są ważną częścią wpływającą na przyjmowanie obciążenia, jednak to również rama odpowiedzialna jest za to, aby dom się nie zapadł. W tym przypadku wszystkie elementy konstrukcyjne mają funkcję mechaniczną, więc każda z nich obsługuje siły, takie jak napięcie, ściskanie, zginanie, ale robi to w zupełnie innej skali. Ramy są elastyczne, jednak ruch, jaki wykonują pod naporem sił statycznych, zanika po ułożeniu materiałów. Z kolei podczas sytuacji kryzysowych mogą one lepiej znosić siły dynamiczne i się do nich dostosowywać.