Za co odpowiedzialny jest inspektor nadzoru?

budowa

Praca inspektora nadzoru budowlanego jest wysoce specyficzna – wielu z nas wydaje się, że odpowiada on po prostu za właściwą realizację projektów ściśle związanych ze wznoszeniem, modyfikacją, rewitalizacją i ekspansją obiektów zarówno użytku publicznego jak i prywatnych.

Okazuje się jednakże, że zakres odpowiedzialności jaki ponosi inspektor nadzoru, jest o wiele szerszy oraz obejmuje multum aspektów, o których mogliśmy nawet nie zdawać sobie sprawy. Dlatego też postanowiliśmy w ramach niniejszego artykułu dokładniej przyjrzeć się specyfice tej owianej mgiełką tajemnicy profesji.

Inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za jakość

Dla osób niezaznajomionych z tematyką budowlaną okazać się może nie lada zaskoczeniem, że inspektor nadzoru odpowiedzialny jest między innymi za jakość oraz prawidłowe wykorzystanie materiałów przeznaczonych do konstrukcji oraz remontu danego obiektu. Co to oznacza zapytaliśmy przedstawicieli poznańskiej firmy NADZORY PIOTROWSKI; w przypadku, gdy stwierdzi on zastosowanie podczas realizacji przedsięwzięcia cegieł, rynien, dachówek, czy elementów dekoracyjnych, które znacznie odbiegają specyfiką od tych, które ujęte zostały w projekcie wstępnym oraz za które pobrana została od inwestora opłata, musi on natychmiast zgłosić to odpowiednim organom. Jeżeli tego nie zrobi, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z uwagi na fakt, iż zataja on istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji budynku dane.

Do zadań inspektora nadzoru należy także sprawdzenie, czy osoby pracujące na budowie są uprawnione do wykonywania określonych działań charakteryzowanych jako niebezpieczne oraz czy przeszły odpowiednie przeszkolenie (najlepiej potwierdzone certyfikatem) gwarantujące, iż są one w stanie przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy podczas użytkowania maszyn i narzędzi specjalistycznych. Jeżeli wykryte zostają nieprawidłowości, mogą one zostać przedstawione kierownikowi budowy, którego zadaniem będzie oddelegowanie pracownika na odpowiednie kursy lub też rozwiązanie z nim umowy o pracę nad określonym projektem.

Praca inspektora nadzoru

Jeżeli mowa o pracy inspektora nadzoru, nie możemy zapomnieć o wydawaniu opinii o stanie oraz jakości budynku lub obiektu użyteczności publicznej przed jego oddaniem inwestorowi. Podczas kontroli wystąpić mogą nieścisłości lub niedociągnięcia, które to po wskazaniu zostać powinny jak najszybciej usunięte. W przeciwnym przypadku budowla taka zostanie zaopiniowana negatywnie, natomiast inwestor nie będzie mógł rozpocząć wykorzystywania jej do celów określonych w planie budowy. Niebagatelnym obowiązkiem omawianego eksperta jest także kontrola finansów oraz wywiązanie się ekipy budowlanej z przedstawionego kosztorysu. Dzięki pracy inspektora nadzoru, możliwe jest wyeliminowanie tak istotnych z punktu widzenia współpracy pomiędzy stronami zainteresowanymi problemów jak łapówki, nadmierne oszczędności na materiałach, czy też zastosowanie podczas budowy elementów nietrwałych, niebezpiecznych lub służących do zgoła innych celów. Bogatsi o tę wiedzę, będziemy mieli lepsze pojęcie o tym, na czym polegać może nasza ewentualna współpraca z inspektorem nadzoru oraz co należy do jego głównych obowiązków – pomoże to uniknąć nieporozumień i sprawniej przejść do procesu finalizacji inwestycji.