Odwodnienie nawierzchni wokół domu – jak to zrobić?

dom

Każda budowa domu, niezależnie od rodzaju i specyfiki realizowanej inwestycji, powinna być poprzedzona dokładną ekspertyzą z zakresu badania poziomu wód podziemnych. Jeśli tak nie jest, bądź też jeśli poziom ten jest zróżnicowany w czasie, nadmiar wody może doprowadzić do przerwania instalacji hydroizolacyjnych wokół domu.

Jak temu zapobiec? Najlepiej zabudowując dodatkowe instalacje, których zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wody. Najpopularniejszą z nich jest drenaż opaskowy fundamentów. W uproszczeniu jest to system rur i odpływów, odprowadzający nadmiar wody do kanalizacji, rzeki, bądź innych zbiorników wodnych.

Kiedy stosować drenaż opaskowy?

Każda inwestycja budowlana winna być poprzedzona badaniami gruntu, określającymi natężenie występowania wód gruntowych. Jeśli takie badania nie miały miejsca, warto zwrócić uwagę na sam wykop. Jeśli w słoneczne dni na jego dnie samoistnie pojawiają się kałuże wody, odprowadzenie jej za pomocą drenażu będzie niezbędne. W takiej sytuacji nie wystarczy sama instalacja hydroizolacyjna.

Budowa drenażu – elementy instalacyjne

  1. Geowłóknina – jest to materiał izolacyjny, którym można wyłożyć elementy łączeniowe instalacji, takie jak np. kolanka. Jeśli ją zastosujemy, wnętrza rur nie będą ulegać zamuleniu, dzięki czemu zapewnimy całkowitą drożność instalacji. Opcjonalnie można też skorzystać z włókniny kokosowej, lub syntetycznej. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku są to rozwiązania droższe, ale zapewniające lepsze warunki filtracji.
  2. Rury drenarskie – to kościec całej instalacji. Wykonane są one przeważnie z PCW. Długość każdej z nich waha się w okolicach 2 – 2.5 metra. Posiadają one specjalne elementy łączeniowe, które zapewniają całej instalacji szczelność i drożność. W zależności od „wydajności” całego układu, niezbędne będzie zastosowanie rur o zróżnicowanych średnicach. Na rynku możemy zwłaszcza spotkać konstrukcje o średnicy 100 i 125 mm, aczkolwiek – w niektórych instalacjach – niezbędne będzie zamontowanie rur 160, a nawet 200 milimetrowych.
  3. Studzienki rewizyjne – ich zadaniem jest umożliwienie wglądu do instalacji drenażowej, a tym samym jej ewentualne oczyszczenie. Wybór konkretnego modelu jest zależny od wymiarów rury drenarskiej. Zwykle posiada on trzy przyłącza, które opcjonalnie można zabezpieczyć zaślepkami.
  4. Studzienki zbiorcze – pełnią one rolę przejściowego zbiornika na wodę. Montuje się je w najniższym punkcie układu, dzięki czemu mogą one z powodzeniem zbierać wodę z całej instalacji, a następnie odprowadzać ją dalej. Studzienki te pełnią rolę specjalnego bufora a ich liczba będzie uzależniona od stopnia zaawansowana i rozbudowania całego drenażu. W niektórych instalacjach, wewnątrz studzienek zabudowuje się specjalne pompy, które są uruchamiane dopiero w momencie podniesienia się poziomu wody do określonej wartości. W studzienkach tradycyjnych woda jest odprowadzana grawitacyjne.

Ostatni etap, czyli gdzie odprowadzić wodę?

Drenaż opaskowy fundamentów nie spełni swej roli, jeśli nie będzie możliwości odprowadzenia wody na bieżąco. W tej sytuacji stosuje się kilka rozwiązań, z których najpopularniejszym jest jej odprowadzenie bezpośrednio do kanalizacji.

Opcjonalnie wodę możemy skierować również gdzie indziej. Jeśli jest jej stosunkowo mało, istnieje możliwość rozprowadzenia jej (za pomocą specjalnych rur) na terenie działki. Można też skorzystać z tzw. studzienek filtracyjnych, których boki są wypełnione żwirem. Dzięki niemu woda może łatwo odsączyć się do ziemi.

Drenaż opaskowy może też skierować wodę bezpośrednio do studni. Oczywiście nie będzie ona nadawała się do spożycia. Mimo to można ją wykorzystać np. do podlania ogrodu, montując pompę ze specjalnym pływakiem (układ automatyczny).

Podsumowanie

Drenaż opaskowy fundamentów to układ, który pozwala na odprowadzenie wody bezpośrednio z otoczenia fundamentów. Jeśli jednak jest jej zbyt dużo, obowiązkowo należy wzmocnić konstrukcyjną instalację hydroizolacyjną budynku. W przeciwnym razie, woda naruszy konstrukcję podstawy domu, co w dalszej perspektywie oznacza jego zniszczenie.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy budowlanej FastKraków