Jak osuszyć zawilgocone wnętrze?

wilgoć

Silne zawilgocenie domu lub mieszkania może mieć miejsce w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich to budowa lub remont. Gdy ściany są tynkowane i gładziowane, wilgotność w pomieszczeniach wzrasta. Niekiedy wykonawcy zależy na przyspieszeniu schnięcia ścian, by można było przystąpić do malowania lub kładzenia tapet. Druga sytuacja to zalanie – awaria dachu, zalanie przez mieszkającego wyżej sąsiada albo w wyniku powodzi. Taka sytuacja na ogół również prowadzi do nieuchronnego remontu, ale pomieszczenia trzeba najpierw skutecznie wysuszyć.

Osuszacz poradzi sobie najszybciej

Najskuteczniejszą metodą osuszania wnętrz jest użycie elektrycznych osuszaczy. Urządzenia takie pobierają wilgotne powietrze i doprowadzają do skraplania się wilgoci w nich zawartej. Ta ścieka do zbiornika i stamtąd jest odprowadzana na zewnątrz. Osuszacz oddaje z powrotem suche powietrze. To z kolei może wchłaniać kolejne porcje wilgoci emitowanej przez ściany, podłogi i sufity. Obieg powietrza wymuszony jest wentylatorem. Warto brać pod uwagę, że osuszacz zużywa dużo prądu – jego moc oscyluje zazwyczaj w okolicach 1000 W.

Wadą osuszaczy jest jednak stosunkowo wysoka cena, toteż najbardziej opłaca się ich wypożyczanie. Można to zrobić na przykład poprzez stronę internetową http://rentalpoint.pl/. Jednostką rozliczeniową jest doba, a wypożyczenie możliwe jest w całej Polsce, także wraz z dowozem urządzenia do klienta.

Inne zastosowania osuszaczy

Osuszacze można też stosować w innych celach niż tylko uwalnianie od nadmiaru wilgoci pomieszczeń mieszkalnych. Mogą one pracować w halach produkcyjnych i magazynach, np. zapobiegając zbrylaniu się towarów i surowców sypkich, wrażliwych na wilgoć. Zapobiegają pleśni i grzybom w pomieszczeniach piwnicznych. Potrafią nawet osuszać pojazdy zalane podczas powodzi. Mogą również utrzymywać pożądany poziom wilgotności wszędzie tam, gdzie jej wzrost powyżej pewnego poziomy byłby nieakceptowalny. Dotyczy to m.in. przemysłu papierniczego, farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego, a także archiwów, bibliotek, muzeów i magazynów dzieł sztuki.

Alternatywne metody osuszania

Istnieją oczywiście alternatywne metody osuszania, jednak ich skuteczność jest mniejsza. Najprostszą z takich metod jest silne nagrzewanie powietrza w pomieszczeniu, a następnie wietrzenie. Dzięki temu ciepłem powietrze wraz z zawartą w nim wilgocią jest odprowadzane na zewnątrz. Decydujące znaczenie ma tu sprawna wentylacja, zapewniająca szybką wymianę powietrza. Nie należy jednak suszyć zbyt szybko, bo np. wilgotne tynki mogą zareagować pęknięciami. Ogrzewać należy tylko grzejnikami elektrycznymi. Nie ma sensu stosować nagrzewnic gazowych, ponieważ w trakcie spalania gazu ziemnego albo propanu wydziela się… woda.

Inwazyjnymi metodami osuszania ścian są: iniekcja i termoiniekcja. Można nawiercać w ścianach otwory, przedmuchiwać je intensywnie sprężonym powietrzem, a następnie wprowadzać mleko hydrofobowe, które uszczelniają mur, zapobiegając rozprzestrzenianiu się wilgoci metodą kapilarną. W termoiniekcji wykorzystuje się do przedmuchiwania ciepłe powietrze.