Co powinieneś wiedzieć o zagęszczarce gruntu?

budowa

Jest to niewielkich rozmiarów maszyna służąca do zagęszczania gruntu, a mówiąc wprost do jego dokładnego ubicia i wyrównania. Praca zagęszczarki opiera się na wysokich wibracjach powodujących prasowanie warstw gruntu oraz jego utwardzanie.

Zagęszczarki używane są nie tylko do ubijania gruntu, ale również – po nałożeniu na stopę specjalnej nakładki – do wyrównywania, kostki brukowej, płyt chodnikowych i kamiennych oraz innych tego typu powierzchni. Urządzenie te są wykorzystywane najczęściej przez ekipy remontowo-budowlane do utwardzania gruntu [po wykopach, umieszczaniu kabli w ziemi, oraz przy naprawie dróg.

Rodzaje zagęszczarek

Powierzchnią roboczą zagęszczarek jest stalowa płyta wprowadzana w ruch wibracyjny za pomocą silnika elektrycznego lub spalinowego. Na tej podstawie zagęszczarki dzielimy na elektryczne i spalinowe.

Urządzenia elektryczne mają stosunkowo słabszą moc oraz są mniej funkcjonalne, ponieważ muszą być podłączone za pomocą kabla do sieci energii elektrycznej. Z tego powodu, ich działanie ogranicza się do określonego długością kabla terenu. Zagęszczarki spalinowe, o dużej mocy, mogą być użyte do trudniejszego terenu wymagającego większej eksploatacji urządzenia. Teren pracy, ze względu na brak ograniczeń przewodem jest nieokreślony.

Zagęszczarki można również podzielić na prowadzone ręcznie, kroczące oraz samo przesuwne. Istnieją również modele zagęszczarek hydraulicznych które są podczepiane do niewielkich traktorków czy koparek, a sprawdzają się przy utwardzaniu rowów, wbijaniu lub wyciąganiu pali oraz zagęszczaniu zboczy skarp.

Wybór odpowiedniego modelu jest uzależniony od specyfiki terenu przeznaczonego do wyrównania oraz odpowiedniego utwardzenia.
Odwołując się do informacji dostępnych na http://www.ponako.pl/zageszczarki-gruntu/, Urządzenia te, ze względu na rodzaj pracy można podzielić na:
– jednokierunkowe – włączone urządzenie posuwa się tylko w jednym
kierunku. Nadają się do prac lżejszych, przy wyrównywaniu terenu pod
ścieżki rowerowe, boiska czy chodniki,
oraz
– dwukierunkowe – urządzenie oprócz posuwu w przód posiada również
możliwość przełączenia go na bieg wsteczny, co pozwala na
kilkakrotne, a jednocześnie bardzo dokładne utwardzenie terenu, pod
tory kolejowe, szosy, fundamenty i tym podobne.

Zagęszczarka stopowa

Jednym z modeli służącym do utwardzania i zagęszczania podłoża w trudno dostępnych lub o małej powierzchni terenie jest zagęszczarka stopowa. Urządzenie to nieco różni się wyglądem od tradycyjnej zagęszczarki, bardziej przypomina młot pneumatyczny z zamontowaną na końcówce stopą metalową, przenoszącą wibracje na grunt.
Zasada działania zagęszczarki stopowej jest identyczna jak płytowej, różnica polega na rozmiarach urządzenia oraz wielkości stopy roboczej.

Wybór odpowiedniego modelu zagęszczarki to gwarancja wykonania pracy, zgodnej z założeniami produkcyjnymi