Prace drogowe i bezpieczeństwo

droga

Prace drogowe to element, który towarzyszy naszej codzienności. Możemy się z nimi zetknąć w wielu miastach i poza nimi. Jedni z nie narzekają, inni jak najbardziej popierają ich prowadzenie. Są niewątpliwie czymś koniecznym z uwagi na to, że nawierzchnia drogowa i cała infrastruktura drogowa nie są elementem, który jest dany raz na zawsze, wymaga napraw i modernizacji.

Jak zachować bezpieczeństwo?

W prowadzeniu prac drogowych niezwykle ważnym, jednym z najbardziej istotnych elementów jest bezpieczeństwo. Mowa o bezpieczeństwie w odniesieniu do uczestników ruchu drogowego jak i w odniesieniu do samych osób wykonujących owe prace drogowe. Aby było możliwe zachowanie owego bezpieczeństwa, potrzebna jest na pewno właściwa organizacja prac, ale to nie wszystko. Nie można nie wskazać na konkretne elementy, które powinny się na remontowanym odcinku drogowym znaleźć.

Zabezpieczenia w pracach drogowych

Pachołki, bariery drogowe, sygnalizacja świetlna to tylko niektóre ze znanych nam zabezpieczeń. Ważne jest nie tylko to, aby znalazły się one w odpowiednim miejscu prowadzenia prac drogowych, ale ponadto również nie można nie wskazać na taki element, jakim jest odpowiednia kolorystyka tych elementów. Barwa żółta, pomarańczowa, czerwona sprawia, że poszczególne elementy w miejscu prowadzenia prac drogowych są bardziej widoczne. Do tego również musimy wskazać na elementy odblaskowe, które poprawiają widoczność, zwłaszcza po zmroku.

Prace drogowe po zmroku

Wiele prac drogowych prowadzonych jest właśnie w godzinach wieczornych lub nocnych, gdy natężenie ruchu drogowego jest już znacznie mniejsze. Aby móc mówić o pełnym bezpieczeństwie, należy nie zapomnieć o ustawieniu w odpowiedniej odległości od miejsca prowadzenia prac drogowych stosownych znaków ostrzegawczych oraz informacyjnych. Ilość poszczególnych znaków oraz innych oznaczeń jest bardzo ściśle określona w przepisach prawa. Wiele zależy od miejsca prowadzenia prac drogowych, a także od charakteru prac. Najważniejsze jest, bowiem bezpieczeństwo, o które należy zadbać.

Teoretycznie, prowadzenie prac drogowych to potencjalne zagrożenie w ruchu drogowym. Bez właściwych informacji i ostrzeżeń moglibyśmy wprost mówić o bardzo poważnym zagrożeniu bezpieczeństwa. Za wszelkie niedociągnięcia i zaniechania odpowiada oczywiście firma, która zajmuje się wykonywaniem prac na danym odcinku drogowym. Sankcje są nakładane nie tylko wówczas, gdy zaniedbania prowadzą do powstania wypadków drogowych, ale także, gdy po prostu dane zaniedbanie zostanie stwierdzone przez określony organ kontrolny.