Systemy przeciwpożarowe ratują życie

ogień

W celu ochrony ludzi oraz odpowiedniego zabezpieczenia ich mienia przed pożarem coraz więcej osób decyduje się na montaż sprawdzonych pod względem skuteczności systemów przeciwpożarowych. Wśród dostępnych na rynku ofert warto zastanowić się nad wyborem systemu, który nie tylko od razu wykryje zagrożenie pożaru, ale natychmiast zaalarmuje o nim. Każdy wie, że w przypadku zagrożenia pożarem o jego ugaszeniu i ograniczeniu strat do minimum często decydują minuty, a nawet sekundy.

Budowa systemu przeciwpożarowego

Zestaw klasycznego systemu przeciwpożarowego obejmuje: detektory ognia, temperatury i dymu, centralę sterującą oraz system rur napełnionych środkiem gaśniczym.

– Detektor ognia ma za zadanie wykryć promieniowanie, które jest emitowane przez płomień. Jego konstrukcja oraz działanie opiera się na wykorzystaniu zjawiska fotoemisji, które pozwala na wykrycie płomieni ognia w zaledwie kilka mikrosekund. Jednak w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, w detektorach ognia wykorzystywanych do profesjonalnych systemów przeciwpożarowych czas reakcji wynosi zazwyczaj od dwóch do trzech sekund.

– Detektory temperatury znajdują zastosowanie przede wszystkim w pomieszczeniach, w których nie ma możliwości zainstalowania detektorów dymu. W systemach przeciwpożarowych wykorzystywane są ich dwa rodzaje. Detektory mogą mieć ustawioną temperaturę graniczną, co oznacza, że w chwili wzrostu temperatury do określonej wartości uruchomiony zostaje alarm. Występują również modele detektorów, które uruchamiają alarm gdy w pomieszczeniu następuje gwałtowny wzrost temperatury. Ich skuteczność obejmuje fazę pożaru, w której pojawił się już otwarty ogień.

– Funkcjonalność detektorów dymu uzależniona jest od zastosowanej technologii. Do najbardziej popularnych należą detektory optyczne oraz jonizacyjne.
Detektory optyczne wyposażone są w diodę LED oraz fotodiodę. W normalnych warunkach wiązka światła omija fotodiodę, a w przypadku pojawienia się na jej drodze dymu rozprasza się opadając na fotodiodę, co automatycznie uruchamia alarm.
Detektory jonizacyjne zawierają w swoim wnętrzu niewielką komorę jonizacyjną, w której znajduje się materiał radioaktywny. W zależności od oferowanego systemu w detektorze jonizacyjnym znajdować się może rad, pluton bądź ameryk. W komorze zamontowane są dwie elektrody , pomiędzy którymi przepływa prąd. W przypadku pojawienia się dymu jego cząstki zmieniają w komorze natężenie prądu, co automatycznie uruchamia alarm.

– Ponieważ w zależności od rodzaju pomieszczenia i warunków jakie w nim panują, stosuje się różne czujniki, które gwarantują skuteczność na rynku sprzedaży pojawiły się również detektory wielokryteriowe, które na dzień dzisiejszy stanowią najskuteczniejsze zabezpieczenie przed pożarem.

Obok systemów przeciwpożarowych należytym zabezpieczeniem są systemy oddymiania. Ich zadaniem jest odprowadzenie dymu oraz ciepła będących wynikiem pożaru w celu utrzymania bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych.
Jednym z najprostszy systemów oddymiania jest system grawitacyjny. Wykorzystywane jest w nim zjawisko unoszenia się gorącego dymu do góry. W skład podstawowego systemu grawitacyjnego wchodzą:
– Element oddymiający
– Element napowietrzający
– Centrala sterująca
– Detektory dymu bądź temperatury

Dla należytego zabezpieczenia budynku przed pożarem w dzisiejszych czasach profesjonalne systemy przeciwpożarowe znajdują zastosowanie nie tyko w pomieszczeniach o charakterze użyteczności publicznej. Coraz częściej montowane są również w domach jednorodzinnych.

Artykuł przygotowany przez firmę Fonex oferującą systemy zabezpieczeń.