geotechnika

most

Geotechnika jest przydatną nauką, znajdującą wiele konkretnych zastosowań. Wystarczy spojrzeć, jak wiele przedsięwzięć budowlanych i inżynierskich byłoby nie do zrealizowania bez wdrożenia odpowiednich metod geotechnicznych. Czym zajmuje się geotechnika? Geotechnika to gałąź inżynierii, której przedmiotem są właściwości gruntu i jego zdatność do wykorzystania pod fundamenty, nawierzchnie, budowle ziemne i podziemne. Specjalistom z tej dziedziny udało się wypracować cały wachlarz metod polepszania gruntu – geotechnika to wiele technologii opisanych dokładnie na