powietrze

rekuperacja

Rekuperacja jest ważnym elementem energooszczędnego domu. To wentylacja pomieszczeń, zapewniająca dostarczanie dla pomieszczenia świeżego powietrza z zewnątrz, przy jednoczesnym wyciąganiu z niego powietrza zanieczyszczonego. Pozwala na bieżąco pozbywać się dwutlenku węgla z domu w sposób energooszczędny. To wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Potrafi odzyskiwać ciepło z nagrzanego powietrza. Rekuperacja ma za zadanie zapewnić dostęp do świeżego powietrza w szczelnym, ciepłym domu. Powietrze pozostaje czyste, bez dwutlenku węgla i zanieczyszczeń. Jak

kobieta

Cyrkulacja powietrza oraz jego odpowiednie przetwarzanie, mają w naszym domu szczególne znaczenie. Sprawiają one, że przebywanie w pomieszczeniach jest bezpieczniejsze oraz dużo bardziej komfortowe, ze względu na stały dopływ świeżego powietrza. Działanie wymienionych procesów jest realizowane dzięki zastosowaniu dwóch istotnych systemów. Mowa tutaj o wentylacji oraz klimatyzacji, które mogą istnieć jako dwie niezależne instalacje, lub też współistnieć jako jeden rozbudowany zespół. Niezależnie od tego w jaki sposób są wykonane, my