Co trzeba wiedzieć o usługach geodezyjnych związanych są z inwestycjami budowlanymi?

dom

W każdym mieście czy też miasteczku co pewien czas pojawia się wiele nowych inwestycji budowlanych. Oczywiście im większe miasto tym częściej powstają nowe obiekty o różnym charakterze. To właśnie z tego względu różnego rodzaju usługi budowlane cieszą się dużym zainteresowaniem. Istnieje bowiem duże zapotrzebowanie na tego typu czynności, gdyż żadna inwestycja budowlana nie ma prawa istnieć bez pewnych działań ze strony geodetów.

Rodzaj inwestycji, a obsługa geodezyjna

W zależności od rodzaju inwestycji wyróżnić można różne rodzaje konkretnych usług geodezyjnych, które przeznaczone są dla określonych przypadków. Warto zwrócić uwagę na to jakie inwestycje budowlane podlegają w ogóle obsłudze inwestycji budowlanych. Otóż są to:

 • obiekty mieszkalne
 • inwestycje drogowe
 • obiekty handlowe
 • obiekty sportowe
 • uzbrojenia podziemne

Praktycznie każdego rodzaju inwestycja budowlana musi zostać objęta obsługą profesjonalnego geodety, który zadba by wszystkie wymagania zostały spełnione na określonych etapach prac. Obecność geodety na każdym placu i miejscu budowy jest niezbędna i wymagana przez prawo. Ma to na celu zagwarantowanie prawidłowości wykonywania prac oraz ich zgodności z mapami, a także planami zagospodarowania przestrzennego. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także prawo budowlane określają zawsze zakres działań geodetów i ich zadania.

Czym jest geodezyjna obsługa inwestycji?

Wiadomo już, że geodeta musi znaleźć się na każdym planu budowy oraz jest on odpowiedzialny za przestrzeganie zgodności przepisów prawnych na kolejnych etapach inwestycji. Warto, więc przyjrzeć się teraz całej obsłudze geodezyjnej każdej inwestycji budowlanej. Co to właściwe oznacza? Otóż są to tak naprawdę wszystkie czynności wykonywane przez geodetę w zakresie planowania budowy, projektowania, rozmieszczania, wykonywania oraz ewentualnej rozbiórki. W przypadku różnego rodzaju inwestycji bierze się także pod uwagę pomiary odkształceń. Obsługa inwestycji przez geodetę polega zatem na jego uczestniczeniu w każdym etapie budowy, a także funkcjonowania i likwidowania danych obiektów. Geodezyjna obsługa inwestycji posiada bardzo szeroki zakres usług. W ich skład wchodzą między innymi:

 • wyznaczanie projektowanych budynków i obiektów
 • pomiary specjalne i uzupełniające
 • podział nieruchomości
 • wytyczanie działek
 • tworzenie map do celów projektowych
 • kontrola prawidłowości wykonywanych prac
 • inwentaryzacja powykonawcza
 • wznawianie granic działek

Na każdym etapie budowy danej inwestycji konieczne jest sprawowanie stałego nadzoru przez profesjonalnego geodetę uprawnionego lub firmę geodezyjną. Wykonywanie wielu pomiarów dotyczących odkształceń terenu, a także pionowości ścian czy też innych ma na celu zapewnienie prawidłowości prac oraz zapobiegnięcie w przyszłości katastrofom budowlanym. Praca geodety i obsługa geodezyjna nie kończą się jednak razem z powstaniem budynku, gdyż wraz z eksploatacją budynku i jego ewentualną likwidacją w przyszłości geodeta musi także nadzorować wszelkie etapy i zmiany.