Właściwości płyt chłodniczych poliizocyjanurowych

budowa

Obecnie płyty poliuretanowe (PUR) są powszechnie wykorzystywane w budownictwie. Spotkać je również można w chłodniach oraz mroźniach. Wynika to z ich dobrych właściwości termoizolacyjnych, użytkowych oraz różnorodności metod aplikacji do wyboru. Nie są jednak najlepszym rozwiązaniem w budynkach o wysokim ryzyku pożaru. Poprawione zostało to w płytach poliizocyjanurowych (PIR).

Główne zalety płyt PIR

Podstawową zaletą płyt chłodniczych poliizocyjanurowych  jest podwyższona odporność temperaturowa i niska emisja dymu w wyniku procesu spalania, a także podwyższona odporność cieplna i niezła stabilność wymiarów w całym zakresie temperaturowym. Z kolei podstawowym czynnikiem, który wyróżnia płyty PIR od PUR jest zdolność tworzenia zgorzeliny, która daje izolacji dodatkową odporność ogniową. To właśnie ta cecha sprawiła, że płyty poliizocyjanurowe już od lat 70. XX wieku są wykorzystywane w wielu konstrukcjach – również tych o większych wymaganiach przeciwpożarowych, bo od tego momentu płyty izolacyjne zaczęły te wymagania spełniać z nawiązką. W połączeniu z odpowiednimi spieniaczami  posiadają one wyjątkowe właściwości izolacyjne. Zresztą są stosowane głównie właśnie jako materiał termoizolacyjny. Stopniowo wypierają klasyczne płyty chłodnicze PUR ze względu na lepsze właściwości ogniotrwałe. Poza tym koszty ich produkcji nie należą do najwyższych, a ich producentów jest dziś wielu – choć największą popularnością cieszy się firma Gór-Stal z Gorlic. Cechują się też wysoką odpornością na przepalanie, co dodatkowo rozszerza ich możliwości aplikacyjne.

Zysk dla inwestora

Na dzień dzisiejszy wyroby z pianki PIR produkowane są metodą ciągłą w zakładach zajmujących się także produkcją produktów z pianką poliuretanową PUR. Znajdują one coraz większe zastosowanie w budownictwie i nie tylko. Pozwalają przede wszystkim na znaczne skrócenie czasu budowy nowych obiektów, co przekłada się oczywiście na większe zyski dla inwestora. Płyty chłodnicze  poliizocyjanurowe powstały na skutek modyfikacji struktury polimeru uretanowego. Przy pomocy reakcji cyklotrimeryzacji wprowadzono dodatkowo do poliuretanu pierścienie izocyjanurowe, które mają lepszą odporność termiczną niż pozostałe wiązania obecne w danym polimerze. Poprawiły więc odporność termiczną wspomnianego polimeru przy jednoczesnym zachowaniu jego niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła oraz niskiej chłonności wody. To właśnie między innymi to zadecydowało o ich dużej popularności i powszechnym stosowaniu w budownictwie.