Wybór pompy próżniowej – podstawowe parametry

pompa

Pompy próżniowe dzieli się na kilka głównych typów i to one często stanowią podstawowe kryterium wyboru. W praktyce jednak lepszym rozwiązaniem jest przyjrzeć się szczegółowym parametrom, by wybrać pompę o optymalnych możliwościach.

Ciśnienie końcowe

Jest to zdecydowanie najważniejszy ze wszystkich parametrów opisujących skuteczność pomp próżniowych. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy proces technologiczny wymaga uzyskania bardzo wysokiej próżni. Jeśli zaś chodzi o porównanie różnych typów pomp, to w pewnym zakresie wielkości pompy rotacyjne – uznawane dość powszechnie za słabsze – mogą pozwolić na uzyskanie próżni tak samo wysokiej, jak pompy strumieniowe, a te z kolei w określonych warunkach nie muszą być wiele gorsze od pomp sublimacyjnych.

Wydajność

W zależności od wymagań procesu technologicznego uzyskanie próżni może zajmować więcej lub mniej czasu. Zwykle pompy wydajniejsze, czyli pozwalające na szybsze uzyskanie próżni i dłuższe jej utrzymywanie, są droższe w zakupie i eksploatacji od tych mniej wydajnych. Wydajność wynika zarówno z konstrukcji samej pompy, jak i budowy poszczególnych jej podzespołów, a przekładać się może na koszty pracy urządzenia, stąd nie zawsze idealnym wyborem jest pompa próżniowa o największej wydajności.

Parametry pompowanego ośrodka

Pompy, w zależności od konstrukcji, wykorzystanych materiałów i sposobu podłączenia, mogą służyć do transportu różnych gazów. W specjalistycznych sklepach, takich jak http://www.saga.info.pl/pompy-prozniowe/ dostępne są urządzenia przystosowane zarówno do pracy z oczyszczonym powietrzem w warunkach zbliżonych do laboratoryjnych, jak również pompy próżniowe, które mogą przetłoczyć nieco cieplejsze gazy wysycone do pewnego stopnia drobinami płynów. Ten ostatni typ pomp często jest bardziej skomplikowany, wymaga stosowania dodatkowych filtrów i innych akcesoriów, a zatem są to również urządzenia droższe.

Koszty eksploatacyjne

Logiczną jest rzeczą zbadanie cen samych pomp, natomiast trzeba pamiętać o tym, że z zasady są to urządzenia o dość pokaźnym apetycie na energię, stąd nie wolno pomijać oceny kosztów eksploatacyjnych. O ile sama pompa często nie wymaga obsługi, to już jej akcesoria mogą wymagać wymiany, natomiast sam mechanizm może zużywać bardzo różne ilości energii elektrycznej do napędu. Przed ostatecznym wyborem pompy próżniowej, mając już kilka wytypowanych modeli spełniających wymagania techniczne, warto zatem zweryfikować również koszty eksploatacyjne w każdym przypadku. To tym istotniejsze, im dłuższy jest planowany okres eksploatacji pompy.