Jak zadbać o domowe systemy cyrkulacji powietrza

kobieta

Cyrkulacja powietrza oraz jego odpowiednie przetwarzanie, mają w naszym domu szczególne znaczenie. Sprawiają one, że przebywanie w pomieszczeniach jest bezpieczniejsze oraz dużo bardziej komfortowe, ze względu na stały dopływ świeżego powietrza.

Działanie wymienionych procesów jest realizowane dzięki zastosowaniu dwóch istotnych systemów. Mowa tutaj o wentylacji oraz klimatyzacji, które mogą istnieć jako dwie niezależne instalacje, lub też współistnieć jako jeden rozbudowany zespół. Niezależnie od tego w jaki sposób są wykonane, my jako ich właściciele, powinniśmy dbać o ich odpowiednią konserwację. Konkretne działania konserwacyjne zagwarantują solidne działanie, skuteczność a także trwałość systemów przez wiele lat.

Konserwacja wentylacji i klimatyzacji

Tak jak konserwacja maszyn, czy też konserwacja instalacji elektrycznej, tak i konserwacja tych dwóch systemów odgrywa niezwykle istotną rolę. Dlatego też musi być przeprowadzana z należytą starannością. Zawiera ona przede wszystkim prewencyjne działania, mające na celu wcześniejsze zapobieganie potencjalnym usterkom lub awariom. Konserwacja wentylacji opiera się przede wszystkim na czyszczeniu kanałów wentylacyjnych raz za kilka lat, dokładnej corocznej kontroli układu odprowadzania skroplin oraz jego czyszczeniu przynajmniej raz na 2 lata, a także okresowej wymianie filtrów powietrza używanych w rekuperatorach, która przeważnie powinna się odbywać co 2 miesiące. Rzetelnie przystępując do wykonania wszystkich tych zadań będziemy mieli pewność, że wentylacja będzie działała skutecznie i co ważne, bezgłośnie.

Konserwacja klimatyzacji, a więc urządzeń klimatyzacyjnych, powinna zaś być przeprowadzana przynajmniej raz w miesiącu. Zasadniczo najbardziej istotną czynnością podczas przeglądu klimatyzacji jest skontrolowanie stanu filtrów. Zabrudzone filtry można oczyścić i zamontować ponownie, a w razie dużego zabrudzenia, należy je wymienić na nowe. Szczegółowe czyszczenie może być wykonywane co dwa lata. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie działania względem filtrów powinny być zgodne z zaleceniami producenta umieszczonymi w instrukcji obsługi klimatyzatora. Pamiętając o sumiennym przeprowadzaniu wymienionych działań, będziemy mieli pewność, że cyrkulacja powietrza w domu będzie pracowała poprawnie.