Zalety i wady stosowania prefabrykacji w budownictwie

budowa

Współczesne budownictwo stoi przed wyzwaniami, z którymi jeszcze do niedawna nie musiało się mierzyć. Dzisiaj szczególnie mocno wpływają na nie kwestie takie, jak regulacje prawne będące wynikiem zmian klimatycznych i zmiany w podejściu do ochrony środowiska, czy deficyt mieszkaniowy wynikający z ciągle zwiększającego się, a jednocześnie migrującego do miast społeczeństwa. Właśnie takie zmiany sprawiają, że konieczne jest nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań dla budownictwa. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ostatnie lata obfitowały w nowości technologiczne, dotyczące przede wszystkim wytwarzania elementów prefabrykowanych. Czym jest prefabrykacja w budownictwie? Jakie są jej wady i zalety?

Prefabrykacja w budownictwie – czym jest i jakie daje możliwości?

Prefabrykatem jest każdy gotowy element budowlany, zastosowanie którego zostało przewidziane w projekcie budynku, a który wytwarzany jest poza terenem budowy. Dzięki skokowemu rozwojowi technologii budowlanych, jaki możemy obserwować w dzisiejszych czasach, którego elementem jest również rozwój technologii prefabrykatów budowlanych możliwe jest budowanie więcej i szybciej, bez uszczerbku dla jakości budowanych konstrukcji. Prefabrykaty budowlane są w dzisiejszych czasach czymś co na stałe weszło do budowlanego krajobrazu. Najbardziej popularnymi elementami tego rodzaju są służące do wykonywania fundamentów budynków pale prefabrykowane, jak również różnego rodzaju płyty żelbetonowe – zarówno stropowe, jak i ścienne. Prefabrykowane żelbetonowe pale są dziś alternatywą dla tradycyjnych fundamentów bezpośrednich, która znajduje coraz szersze zastosowanie – zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym. Płyty i podobne elementy żelbetowe są w dzisiejszym budownictwie – zwłaszcza wielkoskalowym – absolutną podstawą technologiczną.

O prefabrykowanych materiałach budowlanych warto również pamiętać w kontekście współczesnego budownictwa alternatywnego – nastawionego na ekologię, oraz obniżenie kosztów wykonania budynków. Współczesna technologia druku 3D pozwala na przykład na wykonywanie prefabrykatów będących praktycznie całymi kondygnacjami, czy segmentami budynków, co znacznie obniża nie tylko czas, ale i koszta ich postawienia. Technologia materiałów prefabrykowanych rozwijana jest jednocześnie z poszukiwaniem materiałów nowych – tańszych i bardziej wydajnych energetycznie.

Zalety prefabrykatów budowlanych

Zalety prefabrykacji elementów konstrukcyjnych budynków wydają się dziś już dość oczywiste – zwłaszcza w świetle upowszechnienia tego rodzaju konstrukcji. Wielką zaletą, która znajduje uzasadnienie przede wszystkim w kontekście zwiększenia potrzeb budownictwa mieszkaniowego jest zwiększenie szybkości wykonywania budynków. Zastosowanie prefabrykatów znacznie skraca czas budowy i umożliwia szybsze dostarczenie na rynek mieszkaniowy gotowych budynków.

Zaletą, która nie wydaje się tak oczywista, ale jest motorem wielkiego postępu w branży budowlanej, jest zwiększenie możliwości zastosowania różnego rodzaju nowoczesnych technik związanych z wykorzystaniem prefabrykatów. Możliwości jakie daje wytwarzanie elementów w fabryce są o wiele większe, niż gdyby te same elementy wytwarzane były na placach budowy. Możliwe jest na przykład wykorzystanie technik sprężania konstrukcji stalowych i betonu, które na tradycyjnej budowie są zupełnie niemożliwe. Istotną zaletą konstrukcji prefabrykowanych jest również możliwość zachowania precyzji, a także powtarzalności elementów budowlanych.

Wady stosowania elementów prefabrykowanych w budownictwie

Technologia materiałów prefabrykowanych ma jednak nie tylko zalety. Wady prefabrykacji to przede wszystkim zwiększone koszty związane z transportem materiałów. Dotyczy to w pierwszej kolejności elementów wielkogabarytowych, których transport może niejednokrotnie powodować trudności. W ostatecznym rozrachunku koszt postawienia budynku z elementów prefabrykowanych jest niższy, niż ma to miejsce w przypadku technologii tradycyjnych. Zmniejszenie zużycia materiałów, skrócenie czasu budowy, a co za tym idzie również zmniejszenie zapotrzebowania na pracę ludzką skutecznie niwelują zwiększenie kosztów transportu.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Pali-Prefabrykowanych