Zauważyłeś wilgoć na swoich ścianach? Sprawdź jak z nią walczyć!

wilgoć

Dla wielu z nas grzyb na ścianie to powód do poważnego zmartwienia. Nie można się temu dziwić, bo zagrzybiona ściana może być powodem wielu poważnych problemów. Woda i będące jej efektem pleśń powodują nie tylko straty materialne, ale także prowadzą do wielu niebezpiecznych chorób.

Jak sobie poradzić z zawilgoconymi i zagrzybionymi ścianami? Jakie podjąć kroki, by najszybciej pozbyć się tego poważnego problemu?

Oznaki nadmiaru wilgoci w pomieszczeniu

Najczęściej pierwszym widocznym skutkiem nadmiaru wilgoci jest pojawienie się pleśni na ścianach. I co ważne wytarcie wykwitów pleśni nie jest działaniem wystarczającym. Jest to bowiem maskowanie problemu. Działając w ten sposób można mieć pewność, że niebawem pleśń powróci na ścianę.

Problem z nadmiarem wilgoci jest najczęściej złożony i wymaga podjęcia skoordynowanych działań mających na celu jego trwałe wyeliminowanie. Wstępem do prac jest zawsze identyfikacja źródeł zawilgocenia.

Identyfikacja przyczyn zawilgotnienia

Nadmiar wilgoci może być spowodowany wieloma czynnikami. Wśród tych związanych ze stanem technicznym budynku można wymienić:

  • Źle wykonaną izolację termiczną ścian
  • Niewłaściwie działającą izolację przeciwwilgociową fundamentów
  • Nieefektywnie funkcjonujący system wentylacyjny

W tych przypadkach samo osuszanie jest działaniem niewystarczającym i konieczne jest wykonanie prac pozwalających na usunięcie przyczyn.

Nadmiar wilgoci w murach może być również spowodowany zalaniem lub niedostatecznym wysuszeniem lokalu po przeprowadzonych pracach wykończeniowych lub remontowych. W takich przypadkach rozwiązanie jest prostsze, gdyż wystarczy profesjonalne przeprowadzone osuszanie.

Problemy z izolacją termiczną i przeciwwilgociową

To grupa najpoważniejszych problemów, gdyż dotyczą one konstrukcji budynku. W takich przypadkach poza osuszaniem niezbędne jest wykonanie prac, dzięki którym izolacja będzie zapobiegać przenikaniu zimna i wilgoci.

W przypadku ścian niezbędna jest identyfikacja i eliminacja tak zwanych mostków termicznych, czyli miejsc przez które zimno dostaje się do wnętrza konstrukcji. Najczęściej występują one w miejscach łączenia ścian lub wokół okien.

Natomiast w przypadku poziomych części fundamentów konieczne jest wykonanie iniekcji. Jest to proces polegający na wstrzykiwaniu w strukturę fundamentu specjalnych preparatów, które przeciwdziałają przenikaniu wody i wilgoci.

Problemy z wentylacją

Nowoczesne okna i drzwi to nie tylko korzyści. Niestety gwarantowana przez nie duża szczelność może być powodem zawilgocenia lokalu. Tradycyjnie okna i drzwi były elementami wspomagającymi system wentylacji. Nadmiar wilgoci był bowiem odprowadzany przez drobne nieszczelności.

Obecnie cała praca musi zostać wykonana przez grawitacyjny system wentylacyjny, który w wielu przypadkach jest zbyt mało efektywna. Należy zadbać, aby przewody i kratki wentylacyjne były drożne. A w niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie urządzeń mechanicznych wspomagających cały układ.

Źródło: Nord-help.com.pl – Osuszanie budynku