Zawory w branży przemysłowej – podział i charakterystyka część 2

zawór

To już druga część cyklu artykułów o zaworach w branży przemysłowej. W tym artykule omówimy następujące rodzaje zaworów: antyskażeniowe, bezpieczeństwa i manometryczne. Zapraszamy do czytania!

Zawory antyskażeniowe

Zawory antyskażeniowe są urządzeniami mechanicznymi, których nadrzędnym celem jest zabezpieczenie sieci wodociągowej (wody pitnej) przed wszelkimi zanieczyszczeniami. Ów szkody pojawiają się na skutek obecności przepływu zwrotnego.

Występowanie zaworów antyskażeniowych jest regulowane prawnie. Każdy nowy budynek musi posiadać instalację z właściwie zamontowanymi zaworami antyskażeniowymi. O tym obowiązku mówi norma PN-EN 1712 – na jej łamach można przeczytać wymogi dotyczące zabezpieczenia przed kolejnym zanieczyszczeniem wody w sieciach wodociągowych. Ponadto przepis reguluje standardy, które z kolei odnoszą się do sprzętów uniemożliwiających zanieczyszczenia w wyniku obecności przepływu zwrotnego.

Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa są zaworami przelewowymi, które otwierają i zamykają się samoczynnie i tym samym nie dopuszczają do zwiększenia ciśnienia pracy. Zawory bezpieczeństwa finalnie uniemożliwiają eksplozję kotła, zbiornika, rurociągu i innych. Korzystają z najbardziej dozwolonej wartości ciśnienia w układzie fluidalnym.

Oczywiście istnieje tolerancja dla zaworów bezpieczeństwa, która wynosi odpowiednio +10% i -20%. Dla przykładu: zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 10 bar otworzy się samoistnie przy wystąpienia ciśnienia o wysokości 11 bar. Z kolei sam zamknie się wówczas, gdy ciśnienie zmniejszy się do 9 bar.

Zawory manometryczne

Zawory manometryczne służą do rozdzielania sprzętów mierniczych od mierzonego medium. Ma to na celu sprawdzenie stanu ów sprzętu po to, by poddać go ewentualnej naprawie bądź wymianie.

Zawory manometryczne wykonywane są ze stali nierdzewnej, ponieważ w założeniu służą pomiarowi mediów dosyć agresywnych. Najczęściej stosuje się je przy konstrukcji rozmaitych maszyn, a także w różnorodnych gałęziach przemysłu – chemicznym, górniczym, energetycznym czy morskim.

Poznałeś już kolejne zawory i kurki najczęściej występujące w armaturze przemysłowej. Mamy nadzieję, że nauczyłeś się wielu ciekawych rzeczy!