Znaki BHP niezbędne w każdej firmie

światło

Każdy zakład pracy musi przeszkolić pracowników pod względem bezpieczeństwa w pracy oraz oznaczyć odpowiednio wszystkie pomieszczenia i obiekty dostępne w firmie. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w Polsce i dbać o aktualność znaków umieszczonych w firmie.

Każdy zakład pracy ma obowiązek przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Do obowiązków każdego pracodawcy w zakresie BHP należą: konieczność przeprowadzenia szkolenia BHP wstępnego dla nowych pracowników, szkolenia w zakresie BHP okresowego dla osób już zatrudnionych w firmie, kontrola przestrzegania przepisów BHP na terenie zakładu pracy oraz szczegółowe oznakowanie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie zatem oznakowania związane z bhp powinny się znaleźć na ternie wewnątrz zakładu pracy i na terenie zewnętrznym przedsiębiorstwa?

Znaki bhp niezbędne w każdej firmie to:

1. znaki bezpieczeństwa, takie jak między innymi: wyjście ewakuacyjne, kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo, kierunek drogi ewakuacyjnej, ciągnąć/pchać aby otworzyć,
2. oznakowania gaśnic, takie jak na przykład: gaśnica 1 kg proszku gaśniczego BC,
3. znaki ochrony przeciwpożarowej, takie jak między innymi: zakaz palenia, zakaz gaszenia wodą, zestaw sprzętu pożarowego.

Więcej informacji na temat oznakowania związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy dostępne na stronie https://www.znaki-tdc.com.